Naše škola je zapojena do projektu realizovaného Ústavem speciálně pedagogických studií PdF UP v Olomouci pod názvem Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro ČR. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu je škola zapojena do sítě Center tranzitní podpory, ve kterých je ověřován tranzitní program jako součást vzdělávacího programu žáků.