fotografie budovy školy

Vzhledem k velmi nepříznivé epidemiologické situaci je zrušen Den otevřených dveří spojený s vánoční výstavou.

Návštěvu školy zájemcům umožníme v lednu po předchozí telefonické domluvě v daných termínech.

Všechny potřebné informace budou včas uveřejněné na našich stránkách.