Vedení Moravskoslezského kraje zajistilo svým příspěvkovým organizacím antigenní testy, které lze využít k dobrovolnému testování zaměstnanců a žáků, kteří jsou očkování či prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19, u nezletilých žáků lze toto testování provádět pouze za předpokladu souhlasu zákonných zástupců.