Vážení zákonní zástupci, žáci a žákyně,
od 11. 10. 2022 je v platnosti nový ŠKOLNÍ ŘÁD. Je k dispozici na našich webových stránkách a v tištěné podobě na sekretariátu školy a v každé učebně.
Mgr. Ilona Šustalová
ředitelka