V pátek 12. 5. 2023 nebudou obědy z důvodu oprav ve školní kuchyni. Strava bude žákům odhlášena. Žáci ubytovaní na DM budou mít snídani a svačinu.