V pondělí 15. 5. 2023 se uskuteční na naší škole ochrana člověka za mimořádných situací s vyhlášením požárního poplachu a následným  nácvikem evakuace školy.