Celorepubliková akce, do které jsme se letos zapojili již po třetí. Náplní akce bylo Pomoc přírodě sběrem odpadků. Tento rok se zúčastnili žáci Praktické školy a žáci oboru Zahradnické práce. Celkem jsme posbírali cca 100 kg odpadků a to v Novojičínské lokalitě Skalky a na přístupových cestách na Skalky. Akce se konala ve spolupráci Českého svazu ochránců přírody, kteří nás vybavili pytli a rukavicemi. Akce se vydařila, všichni žáci i pedagogičtí pracovníci se s nadšením zapojili. Jak už se stalo tradicí, na závěr jsme si opekli buřtík.