V rámci prevence patologických jevů proběhla dne 17. 4. 2023 přednáška a beseda s PČR na téma Kyberšikana a Trestní odpovědnost.

Besedy o trestní odpovědnosti se pravidelně pořádají hlavně pro žáky prvních ročníků. Žáci jsou seznámeni formou prezentace a přednášky s následky protiprávního jednání mladistvých a s následky v podobě nějakého druhu trestu za spáchaný trestný čin, případně za spoluúčast na něm.

Téma kyberšikany je problémem nejen společenským, ale tento pojem se objevuje čím dále častěji také ve školách. Naše škola není výjimkou. Proto se pro druhé ročníky uskutečnila přednáška s besedou zaměřená na formy šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony. Žáci byli seznámeni i s následky takovéhoto chování a jednání

Obě přednášky přišel prezentovat por. Mgr. Tomáš Zbranek z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, oddělení prevence.