Vážená paní, Vážený pane,

dovolte nám, abychom Vás touto cestou pozvali na akci DEN RODIN S OTEVŘENÝM SRDCEM aneb Spolu ruku v ruce.

Cílem této akce je přiblížit život neformálních pečujících o osobu s postižením a také pěstounské péče široké veřejnosti.

Tato událost se uskuteční dne 23. 9. 2023 v Trojhalí Karolina v Ostravě od 13 hodin.

V rámci akce se můžete těšit na koncert EWY FARNE, hudební vystoupení kapely Třesk, novocirkusové show a také na bohatý doprovodný program. V rámci doprovodného programu jsou plánovány nejen cirkusové workshopy, malování na obličej, malování pískem, skákací hrad pro nejmenší, kreativní dílničky či autorské čtení, ale také interaktivní zážitkové workshopy zaměřené na přiblížení života osob s postižením a pěstounské péče široké veřejnosti. V rámci těchto workshopů si účastníci budou moct na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je žít se sníženou soběstačností, a to prostřednictvím simulace např. zrakového postižení či jiných zdravotních překážek. Dále budou moci zhlédnout, jak probíhá polohování nemocného v domácím prostředí; prostřednictvím audio ukázek se seznámit s vnímáním u osob s demencí či si vyzkoušet používání kompenzačních pomůcek využívaných při péči o druhého člověka nebo pomůcek terapeutických používaných v oblasti náhradní rodinné péče.