fotografie budovy školy

Dne 2.10.2023 proběhly v budově organizace volby do Školské rady.

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

  1. Polášková Jarmila
  2. Pastorek Vlastimil

Za zástupce rodičů a plnoletých žáků:

  1. Lesáková Sylva
  2. Kozáková Danuše.