Podívejte se na video a uvidíte jakou proměnou prošla školní zahrada: DĚLÁNÍ, DĚLÁNÍ – YouTube

 

Výuková zahrada pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vznikla za finanční podpory:

  • MSK z projektu EU IROP – Modernizace škol a školských poradenských zařízení
  • Spolek RŮŽOVKA
  • z projektu EVVO zaměřeného na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty spojeného s tranzitním programem