Naše škola se i letos zapojí do krajské potravinové sbírky pro rok 2023, která je organizována ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava, z. s. Cílem této akce je sběr potravin, které budou poskytnuty lidem ohroženým chudobou, jako jsou matky s dětmi v azylových domech, lidé bez domova, osamělí senioři apod. Při sběru jsou upřednostňovány především potraviny trvanlivějšího charakteru, jako je např. dětská výživa, kaše, piškoty, cukrovinky, cereálie, cukr, mouka, těstoviny, luštěniny, rýže, olej, instantní polévky, čaje, káva, kakao, sirupy, džemy, konzervy aj. Vše by mělo být v původních nepoškozených obalech a před vypršením data spotřeby.

Pokud se i vy chcete zapojit, přineste do školy výše jmenované trvanlivé potraviny. Vybírat se budou v úterý 17. 10. a ve středu 18.10.od 6.30 do 15.30 na sekretariátě (ředitelna).

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka