Prožitkový pobyt 1. ročníků byl zaměřen na seznamování, sociální společenství, turistiku, environmentální výchovu a pohybové aktivity.

Žáci byli zapojeni do těchto aktivit v seznamovacích hrách, psychologicko-sociálních aktivitách, turistických vycházkách po okolí, ekologické přednášky, tvorby loga školy z recyklovaného materiálu a sportovně – pohybových hrách. Vše se odehrálo v krásném prostředí Hostýnsko – vsetínské hornatiny – na Solani (hotel „Čarták“) v době od středy 18.10do pátku 20.10. Žáci se naučili toleranci, budování pozitivních vztahů nejen ke svým spolužákům, ale i k ostatním lidem i k sobě samým a také k přírodě a aktivnímu pohybu. Všem zúčastněným se akce velmi líbila.