Každoročně se v pátek 13. v ČR otevírají dveře Hasičského záchranného sboru. My jsme se letos byli podívat v nově otevřené hasičské stanici v Novém Jičíně. Měli jsme možnost shlédnout požární i zásahovou techniku, dozvěděli jsme se spoustu zajímavého o činnosti a akcích hasičů, zopakovali jsme si základní pravidla prevence PO, někteří si mohli zkusit práci s proudnicí.

Velmi povedená akce!